Ayetel Kursi Meali
Türkçe Meali Anlamı;

Allah... Ondan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur. İzni olmaksızın Onun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise Dilediği kadarının dışında, Onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. Onun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması Ona güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. Bakara Suresi 255. Ayettir
Fazileti ve Geçmişi;


Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i Kerimedir.


Geceleyin inmiş olan bu Ayet-i Kerimeyi, Efendimiz SAV, Zeydi RA çağırarak yazdırmıştır.


Ayet-el Kûrsi indiğinde, dünyadaki bütün putlar ve krallar yere düşmüş ve başlarındaki taçları yuvarlanmıştır.


Şeytanlar birbirleriyle çarpışarak kaçıp, iblisin yanına toplanmışlar ve ona bu karışıklığı haber vermişlerdir.


Peygamber EfendimizinSAV Ayet-el Kûrside bulunan "Yâ Hayyu - Yâ Kayyumu", "Hayy ve Kayyum olan ALLAHım Senin Rahmetinle yardım istiyorum" buyurarak üzüntü ve keder anında ettiği duadır. İsm-i Azâm olduğu da rivayet edilmekle beraber, Ariflerin Sultanı Beyazıd-ı Bistami RA "Bu ismin belli bir tarifi yoktur, lâkin sen kalbini herşeyden boşaltıp, onu ALLAHın C.C. Vahdaniyyetine teslim ederek istediğin İsimle zikret" buyurmaktadır.


Ayet-el Kûrside bulunan Esma-i İlahiye hiçbir Ayet-i Kerimede yoktur. Çünkü bu Ayet-i Kerimede, bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere onyedi yerde ALLAHu Teâlânın İsmi geçmektedir.

Yatmadan okuyana ALLAHu Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

Yâ RasulULLAH SAV Kurân-ı Kerimin hangi Sûresiderece bakımından daha büyüktür? Diye soran SahabeyeRA, "İhlâs Sûresi" buyurdu. O SahabeRA "Kurân-ı Kerimde hangi AyetFazilet bakımından daha üstündür." diye sorunca, Peygamber EfendimizSAV "Ayet-el Kûrsidir" buyurdu. Darimi


Ayet-el Kûrsiyi okuyan kimse yedi kalenin içine girmiş gibi muhafaza edilir. Ayet-el Kûrsi, Kurân-ı Kerimin dörtte biridir.


EfendimizSAV buyurdu ki; "İlim sana olsun ey Eba Münzir, Canım Kabza-i Kudretinde olan ALLAHa C.C. yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el Kûrsinin bir dili ve ikide dudağı vardır ki, Arşın direğinin yanında Melik-i Müteâl olan ALLAHu Teâlâ Hazretlerini takdis ederOna Tazimde bulunur." Ebû Dâvud, Ahmed İbni Hambel


EfendimizSAV buyurdu ki; "Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsiyi okursa, Cennete girmekten onu ancak ölüm men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, ALLAHu Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir." Beyhâki


EfendimizSAV buyurdu ki; "Bakara Sûresinde bir Ayet vardır ki Kurân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa şeytan o evden çıkar. O Ayet Ayet-el Kûrsidir." Beyhâki


EfendimizSAV buyurdu ki; "Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsiyi okursa, diğer namaza kadar ALLAHın C.C. zimmetinde olur." Heysemi


EfendimizSAV buyurdu ki; "Her kim Ayet-el Kûrsiyi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılıkederli anında okursa ALLAH C.C. ona yardım eder" Suyuti, Dürrül Mensûr


şeytan, cinler v.s. şerli yaratıkların şerrinden ve anne yada çocuğuna zarar vermelerinden yada öldürmelerinden korunmaları için Doğum yapacak kadının, Ayet-el Kûrsi, Araf 54. Ayeti sonuna kadar, Felâk ve Nâs Sûrelerini okuyarak ALLAHu Teâlâya sığındırılması gerekirHadis-i Şerifle bildirilmiştir.


EfendimizSAV buyurdu ki; "Sen Ayet-el Kûrsiden neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka ALLAH C.C. o yemek ve katığın bereketini çoğaltır." Suyuti


EfendimizSAV Sûre-i Bakaranın sonunuAmener Rasûlü ve Ayet-el Kûrsiyi okuduğu zaman gülerdi ve "Onlar Arşın altındaki, Rahmanın Teâlâ hazinesindendir." buyururdu. Suyuti


Seleme İbni KaysRA "ALLAHu Teâlâ, ne Tevratta, ne İncilde, nede Zeburda Ayetel Kûrsiden daha büyük bir Ayet indirmedi." Suyuti


Ayet-el Kûrsi, cinlere karşı kendisinden yardım alınacak duaların en büyüğüdür. Ayet-el Kûrsinin insandan şeytanları kovmakta çok tesirli olduğunu söylemişler, ayrıca saralı kişiye, şeytanın kendisine yardım ettiği sahirbüyücü, kâhin, falcı, nefis ve şehvet ehli, zulüm ve gazab erbabı üzerine sadakatle okunulduğunda onların şeytanlarını etkisiz hale getirmekte de büyük gücü olduğunu denemişlerdir. Ancak sadakatle okunması şartı koşulmuştur.


Herhangi bir muradın hasıl olması için Ayet-el Kûrsi 313 kere okunduğunda, dünya ve Ahiret hakkındaki o istek ALLAHın C.C. izniyle hasıl olurne bir eksik ve ne bir fazla okunmamalıdır bu sayıların adedi çok önemlidir.


Cin musallat olan çocuğa 18 kere Ayet-el Kûrsi okunursa BİİZNİLLAH şifa bulur.


Yemeğe okunursa yemek bereketlenir.


Devamlı okunursa unutkanlığı giderdiğini Hz Ali K.V. buyurmuştur.


Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir.


Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsiyi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.


Güle Sevdali Bir Nesil | http://www.din.sevdaligul.com