İhlas Süresi Meali
112-İHLAS


İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekkede inmiştir, 4 dört âyettir. İslâmın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.
1-De ki; O Allah bir tektir.

2-Allah eksiksiz, sameddir. Bütün varlıklar Ona muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir.3-Doğurmadı ve doğurulmadı.4-O na bir denk de olmadı.

Güle Sevdali Bir Nesil | http://www.din.sevdaligul.com